Haarlem in Cijfers

Niet-westerse allochtonen van 65 t/m 74 jaar