Haarlem in Cijfers

Levendgeboren; leeftijd moeder 20 tot 25 jaar