Haarlem in Cijfers

levendgeboren; leeftijd moeder jonger dan 20 jaar