Haarlem in Cijfers

Levendgeboren; leeftijd moeder 30 tot 35 jaar