Haarlem in Cijfers

levendgeboren; leeftijd moeder 35 tot 40 jaar