Haarlem in Cijfers

Levendgeboren; leeftijd moeder 40 tot 45 jaar