Haarlem in Cijfers

Levendgeboren; leeftijd moeder 45 jaar en ouder