Haarlem in Cijfers

Personen tweede generatie migratieachtergrond

Personen die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.