Haarlem in Cijfers

Personen eerste generatie migratieachtergrond

Personen die in het buitenland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.