Haarlem in Cijfers

Totaal inwoners

Stand van de bevolking per 1 januari. Op Haarlem in cijfers zijn enkel de jaar cijfers gepubliceerd nadat deze landelijk zijn vastgesteld door het CBS. Dit doen we ten behoeve van eenduidigheid met andere bronnen, herkenbaarheid bij gebruik in (beleid)stukken en een extra controle op juistheid. Meer actuele bevolkingscijfers zijn binnen de gemeente (op aanvraag) beschikbaar.