Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Over deze website

Over deze website

Haarlem in Cijfers is een informatie-instrument van de gemeente Haarlem. Hier publiceert de afdeling Data, Informatie en Analyse cijfers over de stad Haarlem en de Haarlemse stadsdelen, wijken en buurten. De informatie is beschikbaar over meerdere jaren.

Hoe werkt het?

Haarlem in Cijfers bestaat uit een dashboard, databank en een pagina waarop onderzoeksrapporten zijn gedeeld. Het dashboard presenteert cijfers op een visuele en eenvoudige manier. In de databank zijn meer cijfers te vinden die in detail te raadplegen en te downloaden zijn.

Dashboard

Kies een thema om naar een dashboard te gaan met de informatie over het thema. Per thema verschijnen de meest gevraagde onderwerpen over dit thema. In het dashboard kunt u in de meeste gevallen doorklikken naar de cijfers op buurt-, wijk- of stadsdeelniveau. Het streven is om per thema de gegevens op een zo laag mogelijk schaalniveau aan te bieden, bij voorkeur op buurt- of wijkniveau. Een aantal gegevens zijn echter alleen beschikbaar op gemeente- of stadsdeelniveau. In dat geval is het dus niet mogelijk om gegevens aan te bieden op buurt- of wijkniveau.

Bekijk de handleiding voor een korte uitleg over hoe het dashboard werkt.

Databank

In de databank van Haarlem in Cijfers zijn veel meer onderwerpen en uitgebreidere datasets te vinden. Ook is het hier mogelijk om meerjarige reeksen en zelf selecties te maken op onderwerpen, perioden, gebieden en presentatievormen.

Klik hier voor een korte uitleg. De uitgebreidere handleiding vindt u via deze handleiding.

Voor wie is Haarlem in Cijfers bedoeld?

Haarlem in Cijfers is bedoeld voor inwoners, gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe de gemeente ervoor staat. Het biedt op een laagdrempelige manier inzicht in actuele en betrouwbare cijfers over Haarlem. Gebruikers kunnen de data uit het platform gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of voor onderzoek naar bijvoorbeeld maatschappelijke problemen. De gemeente geeft hiermee invulling aan het streven dat data openbaar beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft of erin is geïnteresseerd (het 'openbaar, tenzij-beleid').

Waar komen de cijfers vandaan?

Op Haarlem in Cijfers staan statistieken uit registraties, onderzoeken en analyses. De informatie komt bijvoorbeeld uit gemeentelijke registraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Andere belangrijke gemeentelijke informatiebronnen zijn de Inwonerspeiling van de afdeling Data, Informatie en Analyse. Daarnaast gebruiken we informatie van landelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij elke weergave wordt in de informatiebalk de bron en de bronhouder beschreven en welke bewerking van de data eventueel heeft plaats gevonden.

Hoe actueel zijn de gegevens?

De actualiteit van de cijfers wordt bepaald door de actualiteit van de bron en de bewerking die nodig is om de data op de website aan te bieden. Voor de gemeentelijke registraties hanteren we vaak 1 januari als peildatum. Hoewel er meer recente gegevens beschikbaar zijn bij de gemeente, is er landelijk afgesproken om te werken met deze datum. Nieuwe gegevens uit de Inwonerspeiling publiceert de afdeling Data, Informatie en Analyse vrijwel altijd in de periode maart of april. We doen er alles aan om Haarlem in Cijfers actueel, volledig en juist te houden. De gemeente kan niet garanderen dat alle geboden informatie en/of data te allen tijde actueel is. Het uitgangspunt is dat onderwerpen die niet meer worden geactualiseerd, worden verwijderd. Komt u toch iets tegen wat niet goed of verouderd is, dan vinden wij het fijn als u ons dat laat weten. U vindt onze contactgegevens bij contact.

Proclaimer

Met de grootste zorg is Haarlem in Cijfers tot stand gekomen. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Komt u onjuistheden tegen? Dan stellen wij het op prijs als u deze door wilt geven via onderzoek@haarlem.nl Haarlem in Cijfers is niet aansprakelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van websites of data waarnaar is doorgelinkt. Haarlem in Cijfers dient als platform voor de ontsluiting van deze informatie en data. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data. Het gebruik van de gegevens uit Haarlem in Cijfers is gratis. Het overnemen van gegevens uit Haarlem in Cijfers is toegestaan met bronvermelding.

Zie ook